JS模拟键盘打字效果的方法_javascript技巧_脚本之家

正文实例叙述了JS模拟键盘打字效果的方法。共享给大家供大家参考。具体如下:

www.6766.com ,此处运用JS模拟达成软键盘及打字效果,点击软键盘年的字母键,文本框中就可以展现文字,疑似键盘打字的功用,美术职业不太好,没怎么美化,CSS高手可美化一下按键,看上去还挺不错吧,笔者以为。

模拟键盘打字function a(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "A";}function b(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "B";}function c(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "C";}function d(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "D";}function e(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "E";}function f(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "F";}function g(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "G";}function h(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "H";}function i(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "I";}function j(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "J";}function k(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "K";}function l(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "L";}function m(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "M";}function n(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "N";}function o(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "O";}function p(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "P";}function q(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "Q";}function r(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "R";}function s(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "S";}function t(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "T";}function u(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "U";}function v(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "V";}function w(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "W";}function x(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "X";}function y(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "Y";}function z(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + "Z";}function space(){var text=document.form.text.valuedocument.form.text.value=text + " ";}// -->

可望本文所述对咱们的javascript程序设计有所扶植。

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图